სახმელეთო გადაზიდვა

კომპანია ალაგი ფლობს საკუთარ მრავალპროფილურ სატრანსპორტო პარკს და პარტნიორობს მსოფლიოს წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან. ეს საშუალებას გვაძლევს წინასწარ შეთანხმებულ ვადებში მოვახდინოთ სხვადასხვა ტიპის სახმელეთო ტრანსპორტირება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

საავტომობილო გადაზიდვის მომსახურებების მოკლე ჩამონათვალი:

 • ყველა სახის გენერალური/ ნაკრები/ საკონტეინერო/ არაგაბარიტული და
  მძიმეწონიანი ტვირთების ტრანსპორტირება;
 • მთლიანი და ნაწილობრივად დატვირთული მანქანებით
  ტრანსპორტირება (FTL / LTL);
 • რეფ კონტეინერების ტრანსპორტირება ;
 • კარიდან კარამდე მიტანის სერვისი;
 • შიდა გადაზიდვების სისტემა ყველა ქვეყანაში.


პროექტული გადაზიდვები:

 • არაგაბარიტული / მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა. საკუთარი
  ავტოპარკი;
 • ნებართვებისა და გაცილების ორგანიზება, როგორც ადგილობრივი
  გადაზიდვის, ასევე მთელი სატრანზიტო დერეფნის ჩათვლით
  მსოფლიოს მასშტაბით;
 • სპეციალიზებული მრავალპროფილური მისაბმელები;
 • ლოგისტიკური ანალიზის ჩატარება -ლოგისტიკა;

როდესაც დამკვეთს ესაჭიროება მაღალი მანევრირება და მიწოდების რეგულარულობა.ტვირთის გადაზიდვა ხდება საავტომობილო გზით. „ალაგი ლოგისტიკს“ მრავალპროფილური სატრანსპორტო პარკი და პარტნიორობა მსოფლიოს წამყვან კომპანიებთან საშუალებას იძლევა ვაწარმოოთ, უსაფრთხოდა და წინასწარ შეთანხმებულ ვადებში, საერთაშორისო და ადგილობრივი სახმელეთო ტრანსპორტირება. საავტომობილო ტრანსპორტის საშუალებით შესაძლებელია ტვირთის გადატანა „კარიდან კარამდე“ საჭირო სიჩქარით. სახმელეთო გადაზიდვის ჩამონათვალი :

საგენერალური/ ნაკრები/ საკონტეინერო/ არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების მიღება და ტრანსპორტირება;

 • ტემპერატურული გადაზიდვა (REF) კონტეინერების ტრანსპორტირება ;
 • მთლიანი და ნაწილობრივად დატვირთული (FTL / LTL); მანქანებით ტრანსპორტირება;
 • „კარიდან კარამდე“ მიტანის მომსახურება;
 • სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა (ADR);
 • შიდა გადაზიდვები ყველა ქვეყანაში.
 • არაგაბარიტული / მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა.
 • საკუთარი ავტოპარკი;
 • სპეციალიზებული მრავალპროფილური მისაბმელები;
 • ბაზრის ლოგისტიკური ანალიზის ჩატარება;

სახმელეთო გადაზიდვისას სხვებთან (საჰარეო გადაზიდვა, საზღვაო გადაზიდვა)შედარებით მკაცრი მოთხოვნებია საქონლის შეფუთვაზე. დრო რომელიც სჭირდება სახმელეთო გადაზიდვას განისაზღვრება ტრანსპორტირების სიშორიდან გამომდინარე. ტვირთების გადაზიდვა საავტომობილო ტრანსპორტით პოპულარულია როგორც ექპორტისთვის ისე იმპორტით დაკავებული სუბიექტებისთვის.


სახმელეთო გადაზიდვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:


 1. ტვირთის ინვოისი.
 2. “Packing List”- ეს არის საბუთი რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი თუ რა სახეობის და რა რაოდენობის ნივთები აწყვია ამა თუ იმ შეფუთვაში.
 3. CMR- აღნიშნულ საბუთში დეტალურად არის გაწერილი ინფორმაცია გამომგზავნის, მიმღების, გადამზიდავისა და ტვირთის შესახებ.
 4. EX-1 -აღნიშნულ საბუთს ეწოდება საექსპორტო დეკლარაცია, რაც აუცილებელია დამზადდეს ტვირთის გამოგზავნისას საბაჟოზე. აღნიშნული საბუთი მზადდება მომწოდებლის მიერ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მომწოდებელი უარს აცხადებს EX-1 ის დამზადებაზე, ჩვენი კომპანია თავად უზრუნველყოფს მის დამზადებას 50 ევროდ.
 5. EURO-1 -აღნიშნულ საბუთს ეწოდება „ევრო ერთის სერტიფიკატი“. აღნიშნული საბუთი მზადდება მომწოდებლის მიერ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მომწოდებელი უარს აცხადებს EURO-1 ის დამზადებაზე, ჩვენი კომპანია თავად უზრუნველყოფს მის დამზადებას 150 ევროდ. საქართველოს ევრო კავშირთან სავაჭრო ურთიერთობებზე შეთანხმებიდან გამომდინარე, თუ ტვირთს მოყვება EURO-1-ი საბუთი, რაც ადასტურებს იმას რომ ტვირთი დამზადებულია ევროკავშირში, იმპორტიორ კომპანიას ეხსნება იმპორტის გადასახადი.
 6. T-1 - აღნიშნული საბუთი მზადდება მომწოდებლის მიერ ტრანზიტული ტვირთის დროს EX-1 დოკუმენტის მაგივრად. თუ მომწოდებელი უარს აცხადებს T-1 ის დამზადებაზე, ჩვენი კომპანია თავად უზრუნველყოფს მის დამზადებას 50 ევროდ.
 7. TIR Carnet - ეს არის საბუთი, რომლის დამზადებაც და გამოყენებაც არის გადამზიდავის პასუხისმგებლობა. აღნიშნული საბუთი არის საერთაშორისო და აზღვევს ნებისმიერ ზარალს რომელიც შეიძლება გმოწვეული იყოს საბაჟოზე საბუთების არასწორად დამზადებით ან/და სხვა რაიმე რისკით.

ევროპიდან ნებისმიერი ტვირთის გადასაზიდად აუცილებელია აღნიშნული საბუთი, თურქეთიდან მომწოდებლის ან კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად.საქართველოში სახემელთო გადაზიდვის გამოყენება შეიძლება ყველა ქვეყნებიდან რომელთანაც გვაქვს სახმელეთო კავშირი, ტრანსპორტირება შეიძლება ჩინეთიდანაც , რუსეთიდანაც და ევროპის ნებისმიერი ქვეყნიდან. სახმელეთო გადაზიდვის ფასები განისაზრვრება ინდივიდუალურად მიმართულებიდან გამომდიანრე, სახმელეთო გადაზიდვის ფასი განისაზღვრება დისტანციის და მარშუტის დატვირთულობიდან გამომდიანრე, სახმელეთო გადაზიდვის სერვისის შეკვეთა ხდება შედმეგი პროცედურით , განისაზღვრება ტვირთის გაბარიტები წამოღების ვადა და ხდება ფასის კალკულაცია რის შემდეგაც დანიშნულ ადგილას მოხდება სატრანსპორტო საშვალების გაგზავნა ტვირთის ჩატვირთვა და წამოღება.

დღეს სახმელეთო გადაზიდვის ყველაზე პოპულარული მიმართულებები არის : ტვირთების გადაზიდვა რუსეთში . ტვირთები უკრაინიდან , სახმელეთო გადაზიდვები გერმანიიდან , სახმელეთო გადაზიდვა ჩინეთიდან, საერთაშორისო გადაზიდვა არარის ერთადერთი მოთხოვნადი მიმსახურება ასევე დიდი რაოდენობით ხორცილედება ტვირთების გადაზიდვა საქართველოში.

 „ალაგი“ მსოფლიოს 100-მდე წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან თანამშრომლობს, და აქვს დიდი ოდენობით საწყობი.