სახმელეთო გადაზიდვა

კომპანია „ალაგი ლოგისტიკს“ ფლობს საკუთარ მრავალპროფილურ სატრანსპორტო პარკს და პარტნიორობს მსოფლიოს წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან. ეს საშუალებას გვაძლევს წინასწარ შეთანხმებულ ვადებში მოვახდინოთ სხვადასხვა ტიპის სახმელეთო ტრანსპორტირება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

საავტომობილო გადაზიდვის მომსახურებების მოკლე ჩამონათვალი:

 • ყველა სახის გენერალური/ ნაკრები/ საკონტეინერო/ არაგაბარიტული და
  მძიმეწონიანი ტვირთების ტრანსპორტირება;
 • მთლიანი და ნაწილობრივად დატვირთული მანქანებით
  ტრანსპორტირება (FTL / LTL);
 • რეფ კონტეინერების ტრანსპორტირება ;
 • კარიდან კარამდე მიტანის სერვისი;
 • შიდა გადაზიდვების სისტემა ყველა ქვეყანაში.


პროექტული გადაზიდვები:

 • არაგაბარიტული / მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა. საკუთარი
  ავტოპარკი;
 • ნებართვებისა და გაცილების ორგანიზება, როგორც ადგილობრივი
  გადაზიდვის, ასევე მთელი სატრანზიტო დერეფნის ჩათვლით
  მსოფლიოს მასშტაბით;
 • სპეციალიზებული მრავალპროფილური მისაბმელები;
 • ლოგისტიკური ანალიზის ჩატარება;