საჰაერო გადაზიდვა

ტვირთების ავიაგადაზიდვა - არის შორ მანძილზე, ტვირთების გადაზიდვის სწრაფი და მოსახერხებელი გზა. საჰაერო ტრანსპორტი უალტერნატივოა, თუ კი საჭიროებთ სასწრაფი ტვირთების, მნიშვნელოვანი საბუთების, სპეციალური დანიშნულების ტვირთის ექსპრეს - მიწოდებას. საერთაშორისო ავიაგადაზიდვების მომსახურებას მიმართავენ დიდი მოცულობის ტვირთების, ან აღჭურვილობის ტრანსპორტირებისას. ტვირთის თვითმფრინავით მიწოდება მოსახერხებელია, პროდუქციის საცდელი პარტიების შემთხვევისას, რადგან მყიდველმა ჯერ შეაფასოს მომწოდებელთან ხანგრძლივ ვადიანი თანამშრომლობის მიზანშეწონილობა. ავიაგადაზიდვები იყო და რჩება ტვირთგადაზიდვის ყველაზე ძვირადღირებულ საშუალებად. საჰაერო გადაზიდვების უპირატესობები ამართლებენ მათ ღირებულებას.

მიწოდების მაქსიმალური სიჩქარე
საჰაერო ტრანსპორტის მეშვეობით, ტვირთის გადაზიდვა ხორციელდება სხვა სახის ტრანსპორტირების საშუალებებზე სწრაფად.

 

ეკონომია შეფუთვასა და საბაჟო გადასახადზე

შეფუთვის ყველაზე მარტივი სახეობაც კი შეესაბამება ავიაგადაზიდვას, ხოლო გადასახადის რაოდენობის გამოთვლა შესაძლებელი გადასაზიდი ტვირთის ბრუტოდან, რაც საზღვაოსთან შედარებით ტრანსპორტის გაცილებით დაბალია.


მიწოდების ფართო გეოგრაფია
საავტომობილო და სარკინიგზო კავშირის არარსებობის შემთხვევაში, ტვირთის გადატანა შესაძლებელია ნებისმიერი ქვეყნის ყველაზე შორეულ წერტილში.


ტვირთების გადაზიდვის უსაფრთხოება და საიმედოობა
საჰაერო ტრანსპორტი გამოირჩევა ინციდენტებისა და ავარიების დაბალი სიხშირით.


ეკონომია სასაწყობე მომსახურებაზე
უმეტესწილად, ავიაგადაზიდვებისას ტვირთის ტრანსპორტირება ხდება აეროპორტიდან უშუალოდ დანიშნულების ადგილზე, რაც მათი შენახვისათვის აუცილებელი დანახარჯების ეკონომიის საშუალებას იძლევა.

 

საჰაერო ტრანსპორტის პოლიტიკასა და რეგულაციებში არსებული სისტემატიური ცვლილებებიდან და სერვისის დინამიკური განვითარებიდან გამომდინარე, ყველა კომპანიას სჭირდება საიმედო პარტნიორი. „Alagi“ გთავაზობთ ტვირთების გადაზიდვის ერთ-ერთ ყველაზე მოქნილ სპექტრს გლობალური მასშტაბით. ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს მსოფლიოს 50-ზე მეტ წამყვან ავიაკომპანიასთან, 30 ქვეყანაში, რაც საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ მომხმარებელი საუკეთესო სერვისით.

 

ჩვენს პარტნიორთა და დამკვეთთა მზარდ სიაში წარმოდგენილნი არიან, როგორც ბაზრის ლიდერები, ისე მსხვილი, საშუალო და მცირე მეწარმეები.

 

ალაგი - სანდო და უცვლელი პარტნიორი

ჩვენს პროფესიონალიზმს და საიმედოობას ნდობას უცხადებენ, როგორც ბაზრის ლიდერები, ასევე, მცირე და ახალგაზრდა კომპანიები.

უფასო კონსულტაცია კითხვა-პასუხი

5 ნაბიჯი წარმატებული ლოგისტიკური პროცესისათვის

კავშირი

მოგვაწოდეთ სრული ინფორმაცია თქვენი ტვირთისა და მოთხოვნების შესახებ

1

ჩვენ გთავაზობთ

ოპტიმალურ მარშრუტს და საუკეთესო ფასს

2

კონტრაქტი

თანამშრომლობისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის ხელმოწერა

3

ტვირთის აღება

მწარმოებელთან კომუნიკაცია და დატვირთვის თარიღების შეთანხმება

4

საბოლოო დანიშნულება

დატვირთვა და ტრანსპორტირება, დანიშნულების ადგილამდე მიწოდება

5