საჰაერო გადაზიდვა

როდესაც დამკვეთს ესაჭიროება მაღალი სიჩქარე და შორეულ რაიონებში მიღწევის შესაძლებლობა, ტვირთის გადაზიდვა ხდება ავიატრანსპორტით.

საჰაერო გადაზიდვები სისტემატურად იცვლება და ვითარდება, ასეთ ბიზნეს გარემოში მნიშვნელოვანია ძლიერი და სტაბილური ლოგისტიკური პარტნიორი.

ასეთ პარტნიორს წარმოადგენს „ალაგი“, ჩვენი კომპანიის სიძლიერე მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე მოქნილ საჰაერო გადაზიდვების სპექტრის შემოთავაზებაში გამოიხატება. ნახეთ ყველა სახის ლოჯისტიკა ერთ სივრცეში.

ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს 50-მდე წამყვან საერთაშორისო ავიახაზთან , პარტნიორების მრავალფეროვნება საშუალებას იძლევა მომხმარებელს საუკეთესო ფასი და სერვისი მივაწოდოთ. 

საჰაერო გადაზიდვების მომსახურების ჩამონათვალი:

  • ტვირთის შეგროვება 5 კონტინენტზე კარიდან (დატვირთვის ადგილიდან)-კარამდე ( დანიშნულების ადგილამდე) გადაზიდვა; საბაჟო-საბროკერო მომსახურება;
  • კონსულტაცია საჰაერო გადაზიდვის პროცედურებზე;
  • სწრაფი საექსპედიტორო მომსახურება;
  • სახიფათო,მალფუჭებადი და სპეციალური ტვირთების გადაზიდვა;
  • ტრანსპორტის დაზღვევა;
  • HUM ტვირთის გადაზიდვა;
  • გადაზიდვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის/საბუთების კონსულტაცია და მომზადება.


საჰაერო გადაზიდვა - მნიშვნელობა

საჰაერო გადაზიდვა სისტემატიურად განიცდის ცვლა/განვითარებას. სტაბილური პარტნიორის არსებობა კი ყველა კომპანიისთვის აუცილებელია. „ალაგი“ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე მოქნილ საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების სპექტრს გთავაზობთ. ჩვენი კომპანია მსოფლიოს 50-მდე წამყვან ავიახაზთან თანამშრომლობს, რაც საშუალებას იძლევა მომხმარებელს საუკეთესო სერვისი და ფასი მივაწოდოთ

საჰერო გადაზიდვის მუშაობის სისტემა:

 შეკვეთის დადასტურებიდან 2-4 სამუშაო დღის განმავლობაში ტვირთის აღების მისამართზე იგზავნება ტვირთის შესაფერისი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც უზრუნველოყოფს ტვირთის აეროპორტამდე მიტანას, აეროპორტში მიტალინი ტვირთი იტვირთება თვითმფრინავში და ჩამოდის საბოლოო დანიშნულების წერტილთან მდებარე აეროპორტში. 

აღნიშნული ტიპის გადაზიდვას აქვს შემდეგი უპირატესობები :

 გადაზიდვის დრო 4-7 დღე, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები და გამოსვლის ხშირი ინტენსივობა. მიუხედავად საჰაერო გადაზიდვის ბევრი უპირატესობისა მის უარყოფით მხარედ ითვლება ტრანსპორტირების საჰაერო გადაზიდვების ტარიფები.

საცალო ბაზარზე ყველაზე პოპულარული ავია გადაზიდვები არის ამანათის გაგზავნა ამერიკაში , ამანათები აშშ დან საჭიროებს 4 დან 7 დღემდე. ამანათები ამერიკიდან დღევანდელ კოვიდ გარემოში ავიაგადაზიდვები მიმართავს სახელმწიფო ვაქცინის შემოტანისთვის 

კორპორატიული დონეზე - საჰაერო ტრანსპორტით ტვირთების გადაზიდვა ბიზნეს მიზნებით ხდება, როდესაც ტვირთის სახმელეთო გადაზიდვა ან საზღვაო გადაზიდვა ვერ აკმაყოფილებს დამკვეთის ვადების დაკმაყოფილებას.

საჰაერო გადაზიდვა სისტემატიურად განიცდის ცვლა/განვითარებას. სტაბილური პარტნიორის არსებობა კი ყველა კომპანიისთვის აუცილებელია. ალაგი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე მოქნილ საჰაერო

სატვირთო გადაზიდვების სპექტრს გთავაზობთ. ჩვენი კომპანია მსოფლიოს 50-მდე წამყვან ავიახაზთან თანამშრომლობს, რაც საშუალებას იძლევა მომხმარებელს საუკეთესო სერვისი და ფასი მივაწოდოთ.