რე-ექსპორტი | ტრანზიტი

შავი ზღვა, კასპიის დერეფანი, ვერტიკალური დერეფანი, ალტერნატიული დერეფანი, ეს ის მაგისტრალური გზებია, რომლებიც გადის საქართველოს ტერიტორიაზე და კვეთს ერთმანეთს რამდენიმე წერტილში.

ცენტრალური გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონში, თავისუფალი ვაჭრობის სხვადასხვა სახის ორმხრივი შეთანხმება, ეკონომიკური თანამშრომლიბის შესახებ, მოსაზღვრე ქვეყნებთან ხდის საქართველოს იდეალურ მეზობელ ქვეყანად. საკუთარი ეკონომიკური, საიმპორტო და საექსპორტო საქმიანობის განსახორციელებლად მისი გავლით. ამის გარდა, ათასობით ტრანზიტული ტვირთი ყოველდღიურად შედის საქართველოში და გადის საქართველოდან, მისი საზღვრის თითქმის ყველა მიმართულებით. ბევრი მათგანი მოდის ან მიემართება ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, საქართველოში ყველაზე მოკლე და მოსახერხებელი გზების გავლით.

დღესდღეობით საქართველო არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის, დიდი წვლილი შეაქვს გლობალურ ლოგისტიკურ სისტემაში.

 

„Alagi“-ის საბაჟო წარმომადგენლები გეხმარებიან ტვირთების გაფორმებაში სხვადასხვა საბაჟო რეჟიმებში, ტვირთის საერთაშორისო საზღვრის კანონიერი გადაკვეთისთვის აუცილებელ სამუშაოს ასრულებენ.


საბაჟო და საბროკერო მომსახურება :

  • საბუთების მომზადება (საზღვაო, საჰაერო, სახმელეთო, სატვირთო);
  • საბაჟო გაფორმება, ტვირთების გაფორმება;
  • საბუთების წინასწარი გადამოწმება ტვირთის ჩამოსვლამდე;
  • სახიფათო ტვირთების გადაზიდვისათვის საბუთების მომზადება;
  • ნებართვის საბუთების მომზადება, არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვისთვის;

ალაგი - სანდო და უცვლელი პარტნიორი

ჩვენს პროფესიონალიზმს და საიმედოობას ნდობას უცხადებენ, როგორც ბაზრის ლიდერები, ასევე, მცირე და ახალგაზრდა კომპანიები.

უფასო კონსულტაცია კითხვა-პასუხი

5 ნაბიჯი წარმატებული ლოგისტიკური პროცესისათვის

კავშირი

მოგვაწოდეთ სრული ინფორმაცია თქვენი ტვირთისა და მოთხოვნების შესახებ

1

ჩვენ გთავაზობთ

ოპტიმალურ მარშრუტს და საუკეთესო ფასს

2

კონტრაქტი

თანამშრომლობისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის ხელმოწერა

3

ტვირთის აღება

მწარმოებელთან კომუნიკაცია და დატვირთვის თარიღების შეთანხმება

4

საბოლოო დანიშნულება

დატვირთვა და ტრანსპორტირება, დანიშნულების ადგილამდე მიწოდება

5