საწყობი

 საწყობი ეს არის ადგილი სადაც ხდება ტვირთების დროებით შენახვა, დასაწყობება ან/და გადატვირთვა ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან მეორეში. დღესდღეობით კომპანიის ძირითადი საწყობი მდებარეობს ქ.სოფიაში,ბულგარეთში, სადაც ხდება სხვადასხვა სახის ტვირთების (იქნება ეს ნაკრები, მთლიანი, ტრანზიტული თუ სახიფათო) კონსოლიდირება,შეგროვება და დასაწყობება, რის შემდეგაც აღნიშნული ტვირთები იგზავნება საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მიმართულებით. ძირითადი საწყობის გარდა, კომპანიას აქვს შესაძლებლობა,საჭიროებისამებრ დროებით იქირაოს საწყობები ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში. მაგ : იტალიასა და გერმანიაში 

საწყობი - მნიშვნელობა

კომპანია „ალაგი“ მსოფლიოს 100-მდე წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან თანამშრომლობს, რომლებიც საკუთარ საბაჟო-სასაწყობე მეურნეობას ფლობენ. აღნიშნული ქსელი საშუალებას გვაძლევს, მომწოდებლებისგან ტვირთები ჩვენს საწყობში მივიღოთ და უმოკლეს დროში უზრუნველვყოთ საბაჟო საბუთების სრული მომზადება.

საბაჟო საწყობების მომსახურების მოკლე ჩამონათვალი:

  • ტვირთის მიღება-დასაწყობება;
  • ტვირთის განბაჟება/დაბაჟება;
  • საბუთების გამზადება (EURO1, EX1, CMR და სხვა);
  • 24/7 ტვირთის მონიტორინგი;
  • ტვირთის დაცლა/დატვირთვა.

ნაკრები ტვირთები:

ხდება სხვადასხვა კომპანიების პატარა შეკვეთების მიღება და დამუშავება ევროპის მასშტაბით. დამუშავების შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში იგზავნება შესაბამისი ზომის ტრაილერები და აღნიშნული ტვირთები გროვდება ბულგარეთში, ქ.სოფიაში, კომპანიის საწყობში. საჭირო რაოდენობის ტვირთების შეგროვების შემდეგ, საქართველოდან იგზავნება კომპანიის საკუთრებაში არსებული ტრაილერები რომლებზეც ხდება შეგროვილი ტვირთის დატვირთვა და საქართველომდე ტრანსპორტირება. საჭირეობის შემთხვევაში კომპანიის განკარგულებაში არის პარტნიორი კომპანიების ამერიკული საწყობი, ჩინური საწყობი და რუსეთის საწყობი ასეთი საწყობები ხშირად ქირავდება ტვირთის დღიურად განსათავსებლად.

 ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირების დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია ტრანსპორტირების ფასი , ტარიფი და ტრანსპორტირების ვადა. 

  • ტრანსპორტირების ვადა დამოკიდებულია საჭირო რაოდენობის ტვირთების შეგროვების სიხშირეზე. ტრანსპორტირების ღირებულება დამოკიდებულია ტვირთის რაოდენობაზე, ზომებსა და წონაზე.
  • ფასის დათვლის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თუ რამდენ გრძივ მეტრს იკავებს აღნიშნული ტვირთი ტრაილერში და მოცემული წონა ჯდება თუ არა რეალურ გრძივ მეტრზე დასაშვებ წონაში.