საწყობი

საწყობი - მნიშვნელობა

კომპანია „ალაგი“ მსოფლიოს 100-მდე წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან თანამშრომლობს, რომლებიც საკუთარ საბაჟო-სასაწყობე მეურნეობას ფლობენ. აღნიშნული ქსელი საშუალებას გვაძლევს, მომწოდებლებისგან ტვირთები ჩვენს საწყობში მივიღოთ და უმოკლეს დროში უზრუნველვყოთ საბაჟო საბუთების სრული მომზადება.

საბაჟო საწყობების მომსახურების მოკლე ჩამონათვალი:

  • ტვირთის მიღება-დასაწყობება;
  • ტვირთის განბაჟება/დაბაჟება;
  • საბუთების გამზადება (EURO1, EX1, CMR და სხვა);
  • 24/7 ტვირთის მონიტორინგი;
  • ტვირთის დაცლა/დატვირთვა.