საწყობი

დროებითი შენახვის საწყობები - ეს არის საწყობები, სადაც საქონელი თავსდება საბაჟო ორგანოში წარდგენის მომენტიდან მის გაშვებამდე, ჩვეულებრივი საბაჟო პროცედურების შესაბამისად. ისინი ამცირებენ ლოგისტიკურ ხარჯებს საიმპორტო და საექსპორტო კომპანიებისთვის და ზრდიან ტვირთების დამუშავების შესაძლებლობებს საპორტო ტერმინალების ფარგლებს გარეთ.

 

დროებითი შენახვის საწყობები განკუთვნილია იმპორტიორების მიერ სასაწყობე სივრცედ გამოყენებისთვის, სადაც არადეკლარირებული საქონელი შეიძლება გადმოიტვირთოს და ინახებოდეს შეზღუდული დროის განმავლობაში. სანამ საქონელი შესანახად გადმოიტვირთება, საბაჟოს უნდა შეატობინონ მათი ჩამოტანის შესახებ, ანუ საქონელი უნდა წარდგეს საბაჟოს.

 

დროებითი შენახვის საწყობის ლიცენზია, უფლებას აძლევს შიდა ტერმინალს შენახვის და დამუშავების მომსახურება გაუწიოს, იმ ტვირთებს, რომლებიც საბაჟო რეგულირებაში ხვდება , ადგილზე მოახდინოს ვეტერინარული კონტროლის და მცენარეების კარანტინის ორგანიზება, ასევე გადატვირთოს ექსპორტული ტვირთები საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს ნიშნავს, რომ ექსპორტული ტვირთი შეიძლება გაუშვან პორტებიდან დამატებითი შემოწმების გარეშე, რადგან კონტეინერების დატვირთვა ხორციელდება, საბაჟო ორგანოების, მეთვალყურეობით.

 

დროებითი შენახვის საწყობის ლიცენზია, უფლებას აძლევს შიდა ტერმინალს შენახვის და დამუშავების მომსახურება გაუწიოს, იმ ტვირთებს, რომლებიც საბაჟო რეგულირებაში ხვდება , ადგილზე მოახდინოს ვეტერენარული კონტროლის და მცენარეების კარანტინის ორგანიზება, ასევე გადატვირთოს ექსპორტული ტვირთები საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს ნიშნავს, რომ ექსპორტული ტვირთი შეიძლება გაშვებულ იქნას პორტებიდან დამატებითი შემოწმების გარეშე, რადგან კონტეინერების დატვირთვა ხორციელდება, საბაჟო ორგანოების, მეთვალყურეობით.

 

„Alagi“ თანამშრომლობს 100 -მდე მოწინავე ლოგისტიკურ კომპანიასთან , რომლებიც ფლობენ საკუთარ საბაჟოს და საწყობებს. ეს ქსელი გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ მომწოდებლების ტვირთები ჩვენს საწყობში და უზრუნველვყოთ საბაჟო საბუთების სრული მომზადება უმოკლეს დროში.

 

საბაჟო საწყობების მომსახურების მოკლე ჩამონათვალი :

  • ტვირთის მიღება და შენახვა.
  • ტვირთის დამუშავება.
  • საბუთების მომზადება (EURO1, EX1, CMR და სხვა).
  • ტვირთების მონიტორინგი 24/7.
  • საქონლის დატვირთვა/ჩამოტვირთვა.

 

ალაგი - სანდო და უცვლელი პარტნიორი

ჩვენს პროფესიონალიზმს და საიმედოობას ნდობას უცხადებენ, როგორც ბაზრის ლიდერები, ასევე, მცირე და ახალგაზრდა კომპანიები.

უფასო კონსულტაცია კითხვა-პასუხი

5 ნაბიჯი წარმატებული ლოგისტიკური პროცესისათვის

კავშირი

მოგვაწოდეთ სრული ინფორმაცია თქვენი ტვირთისა და მოთხოვნების შესახებ

1

ჩვენ გთავაზობთ

ოპტიმალურ მარშრუტს და საუკეთესო ფასს

2

კონტრაქტი

თანამშრომლობისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის ხელმოწერა

3

ტვირთის აღება

მწარმოებელთან კომუნიკაცია და დატვირთვის თარიღების შეთანხმება

4

საბოლოო დანიშნულება

დატვირთვა და ტრანსპორტირება, დანიშნულების ადგილამდე მიწოდება

5