ქვეყნის სტრატეგიული დარგები

საქართველო სამხრეთ კავკასიაში მდებარე ქვედა საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყანაა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ამიერკავკასიაში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატი აქვს. 2019 წელს საქართველომ მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივის მე-6 ადგილი დაიკავა, რომელიც 2005 წლიდან 115-ე ადგილიდან გაიზარდა. საქართველო იზიდავს ინვესტიციებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ეკონომიკის ყველა სექტორში: ქვანახშირის, ნავთობის, გაზისა და განახლებადი ენერგიის მიმართულებით.


ქვეყნის არსებული ინფრასტრუქტურის ხარისხი მერყეობს: ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურა შედარებით მაღალი ხარისხისაა და ძირითადად ჰიდროელექტროსადგურის (80 პროცენტზე მეტი) შემადგენლობაში შედის. 2000 წლიდან საქართველო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრია და მჭიდრო კავშირშია ევროკავშირთან. 2014 წელს საქართველომ და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს ასოცირების ხელშეკრულებას და შექმნეს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონა. ამიერკავკასიის ქვეყნებს შორის საქართველო აექსპორტებს ყველაზე მეტ დივერსიფიცირებულ პროდუქციის ასორტიმენტს. მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი საექსპორტო კატეგორიებია მინერალები, საკვები, ლითონები და ქიმიური პროდუქტები. საქართველოს იმპორტი კიდევ უფრო მრავალფეროვანია.


ყველაზე ხშირად, მისი უმსხვილესი საექსპორტო და საიმპორტო ბაზრები გეოგრაფიული მეზობლები არიან, განსაკუთრებით რუსეთი (ექსპორტის 13 პროცენტი, იმპორტის 10 პროცენტი), თურქეთი (ექსპორტის 7 პროცენტი, იმპორტის 17 პროცენტი) და აზერბაიჯანი (ექსპორტის 8 პროცენტი, იმპორტის 7 პროცენტი), ნაკლებად სომხეთი (ექსპორტის 5 პროცენტი, იმპორტის 3 პროცენტი) და უკრაინა (ექსპორტის 3 პროცენტი, იმპორტის 6 პროცენტი). ექსპორტისა და იმპორტის 28 პროცენტს ითვლის ევროკავშირი. ევროპაში ექსპორტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დანიშნულების ქვეყანაა ბულგარეთი (10 პროცენტი), ხოლო გერმანია ქვეყნის იმპორტის ძირითადი ქვეყანაა (5 პროცენტი). ევროკავშირისა და მეზობელი ქვეყნების გარდა, საქართველო ასევე ინარჩუნებს მნიშვნელოვან სავაჭრო ურთიერთობებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან (ექსპორტის 7 პროცენტი, იმპორტის 9 პროცენტი) და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან (ექსპორტის 4.5 პროცენტი, იმპორტის 2.6 პროცენტი).


საქართველოს დაგეგმილი და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაახლოებით 16.4 მილიარდ დოლარს შეადგენს და წარმოდგენილია ძირითადად საგზაო პროექტები (59 პროცენტი, ან დაახლოებით $ 7.4 მილიარდი), ინვესტირება პორტის სექტორში გაცილებით დაბალია, მათ უკავიათ მეორე ადგილი და დაახლოებით $ 2.5 მილიარდი (18 %), რკინიგზა – 2.1 მილიარდი (15 %). ამ პროექტების უმრავლესობა რეგიონალური პროექტებია, რომლებიც მიზნად ისახავენ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებას და საქართველოს რეგიონალურ სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ცენტრად ჩამოყალიბებას.


კიდევ ერთ მაღალი ხარისხის პროექტს წარმოადგენს აღმოსავლეთ-დასავლეთის საავტომობილო დერეფანი, რომლის სხვადასხვა მონაკვეთები სახელმწიფოს მიერ შენდება. გლობალურ ბაზრებთან კავშირი და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ასევე ტვირთების ტრანზიტი და ლოგისტიკის შემოსავლების გაზრდა, აუცილებელია საქართველოს შემდგომი გლობალურ ეკონომიკაში ინტეგრაციისათვის. მრავალმხრივი დერეფნების განვითარება ქვე-რეგიონულ დონეზე შეესაბამება ეკონომიკის სატრანზიტო ჰაბს კავკასიასა და ევრაზიაში და ხელს უწყობს სავაჭრო კავშირების სტიმულირებას ევროპასა და აზიას შორის. საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნების განვითარება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ქვეყნისთვის. ეს ფასდება არა მხოლოდ კომერციული სარგებლის თვალსაზრისით, არამედ ეროვნული უსაფრთხოების უფრო ფართო პერსპექტივიდან, როგორებიცაა მისი შემადგენელი სტრატეგიული დარგები: სამხედრო, ეკონომიკური, სამრეწველო, ტექნოლოგიური და დემოგრაფიული.

ალაგი - სანდო და უცვლელი პარტნიორი

ჩვენს პროფესიონალიზმს და საიმედოობას ნდობას უცხადებენ, როგორც ბაზრის ლიდერები, ასევე, მცირე და ახალგაზრდა კომპანიები.

უფასო კონსულტაცია კითხვა-პასუხი